Så kom brevet som blev en upplösning på de senaste dagarnas dissonanta förhållning. Hon avböjde mitt erbjudande om att lyssna till hennes berättelse. Hon vill bli sedd och förstådd utan att behöva förklara sig så detaljerat och menar att med så skilda inställningar till hur man bygger förhållanden är det inte någon idé att försöka. Jag kan inte annat än instämma.