Det senaste året har jag funderat mycket kring relationer och ersatt många gamla föreställningar och strategier med nya. Jag känner att jag i mötet med andra människor behöver kunna förklara min nya inställning på ett kort och enkelt sätt och därför har jag sammanställt nedanstående lista, som en översikt för mig själv.

Det sägs att kreativitet är förmågan att dölja sina källor, men jag kan ändå inte låta bli att lyfta fram Dr Andie och bless som två stora inspirationskällor.

  1. En relation är inte dess känslor utan en överenskommelse om hur man umgås.
  2. Varje relation är unik, oavsett vad vi kallar den. Vi är fria att utforma den som vi vill.
  3. Att välja att vara med den som väljer att vara med en själv ger en underbar bekräftelse.
  4. Att välja relation utifrån vad vi vill istället för enbart vad vi känner gör relationen stabilare.
  5. Andra människor förstås bäst genom samtal. Kroppsspråk och beteenden tolkas lätt fel.
  6. Vi har ett ansvar mot oss själva att berätta vad vi känner. Då blir vi även lättare att möta.
  7. Våga lita på att andra människor vill dig väl även när känslorna svallar.
  8. Våga lita på att andra vill prata med dig men acceptera att tidpunkten behöver vara rätt.
  9. Våga lita på att du är värd det allra bästa.