Jag vill göra känsliga läsare uppmärksamma på att det material som publiceras på denna blogg är av så kallad privat karaktär och att det därför kan väcka känslor.