Jag leker med ett nytt projekt. Som komplement till bloggen tänker jag skriva några sammanfattande, mer permanenta texter kring olika teman som jag publicerar under Pages. Första temat är kärlek.