Om man tänker på en relation som en samling regler om hur man tar i varandra, vad man pratar om och hur man beter sig mot varandra, så blir begreppet seriell monogami lite intressant. Seriell monogami är ju tanken om att det är ok med flera partners, men bara en i taget. Det är alltså en regel om hur relationer ordnas i förhållande till varandra, eller med andra ord, en regel om regler. Eller med ett enda ord, en metaregel. Jag undrar vilka flera sådana det finns?

Jag undrar också hur fri man egentligen är att förhandla om metaregler? Kanske inte lika fri som man är att utforska en relation? Nu handlar det ju ännu mindre om bara två personer och ännu mer om ett socialt sammanhang. Det blir fler att förhandla med.