Har du någon gång fantiserat om att vara hjälplöst utlämnad i en annan människas våld? Finns det något spännande i att bli beordrad? Är tanken på att någon tar hårt eller brutalt i dig lockande? Drömmer du kanske om att bli bunden?

Sexuell undergivenhet kan ta sig många olika uttryck, men gemensamt är att den som är sexuellt undergiven finner njutning eller upphetsning i att släppa kontrollen och ge någon annan makt över sig själv.

Det är dock viktigt att förstå att det är skillnad på fantasi och verklighet. Att tanken på att bli dominerad lockar betyder inte att man vill få den egna viljan överkörd. Att fantisera om hårda tag eller till och med våldtäkt betyder inte att man vill bli kränkt. Att tända på underkastelse betyder inte att man är emot jämställdhet. Innan man lyckas reda ut allt detta kan en undergiven sida av den egna sexualiteten vara mycket förvirrande.

Så hur ska man få det att gå ihop? Många väljer antagligen att förneka sin undergivenhet, något som jag inte tror är hälsosamt i längden. Andra tillåter sig att fantisera, men låter det stanna där. Sedan finns det ytterligare andra som leker rollspel av olika slag. Dominanslekar, lekar med makt och kontroll, kan vara ett sätt att leva ut sin undergivna sida och ge sig hän åt all den njutning som den kan erbjuda. Då kan man leka under säkra former och i samförstånd.

Jag tror att det finns en gnista av undergivenhet gömd inom mig. Någon gång, med en partner som jag känner mig trygg med, vill jag utforska den.