Under denna rubrik finns funderingar kring kärlekens natur och innersta väsen. Vad innebär det att älska någon och vad gör vi med vår kärlek?