– Det tar många år att bli duktig på salsa.

En vän och dansinstruktör pratar om salsans innersta väsen. Till min stora glädje är min automatiska tanke ”är det viktigt att vara duktig?” istället för det vanliga ”så lång tid borde det inte ta för mig”.