kärlekens samtal

Tango. Kärleksfull kommunikation.Det sägs att en av de viktigaste färdigheterna på vägen mot nära relationer är förmågan att kommunicera rakt och ärligt. Visst är det lättare att tycka om någon som delar med sig av sig själv och visst är det lättare att dela med sig av sig själv till någon man tycker om? Kärlek och intimitet hänger samman, men av dessa två är det bara den senare som kan påverkas direkt; Känslorna lever sitt eget liv, emedan rak och ärlig kommunikation är en färdighet som kan tränas upp. För att kommunikation ska vara rak och ärlig krävs

  1. att det är tydligt vem avsändaren är,
  2. att det inte finns några tveksamheter om vem mottagaren är och
  3. att budskapet är kongruent, det vill säga att ord, kroppspråk, ansiktsuttryck, gester, tonfall, betoningar och så vidare inte motsäger varandra.

Det kan låta enkelt att uppfylla dessa tre krav, men i praktiken är det ofta förvånansvärt svårt. Vi är så vana att använda mer sofistikerade metoder för att kommunicera att det går av bara farten. Med tve- och otydligheter blottar vi inte oss själva på samma sätt, vilket är i sin ordning i många sammanhang, men inte nödvändigtvis när vi vill bygga nära relationer. Samtidigt är det i kärleksrelationer som många av oss har som svårast för att vara raka och ärliga. Hur kan det komma sig?

En möjlig förklaring kan ligga i vad vi lägger i begreppet ”ihop”. Att bli ihop med någon innebär för många en outtalad överenskommelse om att tills vidare tycka om varandra. Att diskutera känslor, särskilt sådana som inte passar in i det man enats om, tolkas lätt som ett ifrågasättande av överenskommelsen och därmed som ett hot mot hela relationens existens. I praktiken sätter vi istället munkavle på oss själva och undviker vissa samtalsämnen. Samtidigt vet vi ju med oss, eftersom vi ibland själva tvivlar på våra egna känslor, att helt säkert är det inte att vår partner tycker om oss. Så hur ska vi veta när vi inte kan prata om det? Här är några vanliga strategier:

  1. Leta efter tecken som bekräftar misstanken att din partner inte tycker om dig. Denna strategi är kanske det största hotet mot en rak och ärlig kommunikation eftersom den som känner sig granskad kommer att väga sina ord på guldvåg. Hur ska du då veta vad han eller hon egentligen känner?
  2. Begär lidande som bevis på kärlek. Om någon offrar något som är viktigt för honom eller henne för din skull så kan det vara ett bevis på kärlek. Men om du kräver det kan det också handla om att lindra ett dåligt samvete eller slippa undan en kravbörda. Hur ska du veta vilket det är?
  3. Ge för att se om du får tillbaka. Om du får tillbaka känner du dig säkert älskad, men hur ska du tolka en utebliven respons? Är du inte omtyckt, var det ett dåligt valt tillfälle eller förstod din partner helt enkelt inte vad det var du var ute efter?

Så varför inte försöka med den raka och ärliga kommunikationen istället? Jag säger inte att det är lätt, men med träning och en diskussion om relationens outtalade överenskommelser tror jag att det går att bygga en nära och väl fungerande relation. Dessutom är det ju så himla sexigt med rak och ärlig kommunikation!

Referenser

  1. Daniel Abrams, Kommunicera öppet och Tydliga budskap, abrams.se.
  2. Andie Nordgren, Love made me do it, www.andie.se.