frustrerad eller hopplös

PuppeteerOm du åker skridskor och ramlar, tänker du då att det är ditt fel, att det är dålig is eller kanske att skridskorna behöver slipas? Blir du frustrerad eller känns skridskoåkning mest som en hopplös aktivitet?

Det finns ett begrepp inom psykologin som på engelska går under namnet locus of control. Enligt den teorin tänker människor, ofta omedvetet, olika på var kontrollen för det som händer i deras liv ligger. En person med ett externt locus of control placerar kontrollen utanför sig och en person med ett internt locus of control placerar den inom sig.

Om en student med ett externt locus of control får bra betyg tänker han eller hon antagligen att det var tur eller att läraren bedömde till studentens fördel. Någon med ett internt locus of control skulle istället tänka att det beror på den egna skickligheten eller studieinsatsen. Eftersom människor med ett internt locus of control tenderar att belöna sig själva mer än vad de med ett externt locus gör, är de ofta mer motiverade och högpresterande.

Det är dock inte självklart att det är bättre ju mer intern man är. Människor i båda extremerna riskerar att känna negativa känslor. Den som tror att allt ligger utom ens egen kontroll känner ofta hopplöshet och vanmakt. Den som tror att allt kan påverkas blir lätt frustrerad när det i praktiken inte går eller fylls av skuldkänslor över att det inte gick som tänkt. Den större motivationen och prestationen kan då komma med ett pris.

Den stora visdomen i detta sammanhang verkar vara det som sammanfattas av sinnesrobönen:

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och vishet att inse skillnaden.

Hos Similarminds kan du göra ett test för att bestämma ditt locus of control. Vill du läsa mer om locus of control rekommenderas Wikipedia.