ofokuserat

utåt

Mitt nyårslöfte inför 2008 var att året skulle bli ett utåt-år. Året innan var ett inåt-år, då jag lärde mig mycket om min sociala känslighet, det dubbla i att vara både introvert och extrovert, mitt behov av ett respektfullt och ovillkorligt bekräftande umgänge och mycket mer om vad det innebär att vara jag. Året som nu har gått skulle istället bli ett år då jag vände mig utåt och utforskade och utvidgade mitt sociala nätverk för att söka efter en fast anställning och för att lära känna flera potentiella partners. Så, hur gick det med det?

På arbetsfronten kan jag berätta att jag idag har blivit erbjuden en fast anställning som lektor. Det är på ett annat universitet än det jag hittills har varit verksam vid. Det återstår att förhandla om lön, arbetsförmåner och startdatum, men snart är det dags att flytta till en ny stad. Det känns spännande och jag är väldigt glad för det! När jag skrev mitt nyårslöfte var siktet inställt på industrin, men bara för att det då inte fanns några jobb att söka inom akademin. Att få anställning som lektor hade jag nästan helt gett upp.

På kärleksfronten har jag under hösten tagit steget fullt ut och utropat relationsanarki på mitt eget vis. Därmed söker jag inte längre efter en partner, utan frågar istället i varje nytt möte vad just den relationen kan ge. Jag låter också mina relationer komplettera varandra så att mitt nätverk får tillfredsställa mina sociala behov. Denna frigörelseprocess och några, i synnerhet en, av de underbara människor som finns i mitt liv har gjort att jag denna höst har mått bättre och upplevt mer lycka än vad jag har gjort på mycket länge.

Det har varit ett bra år.

teide

Teide

Jag hör ett stilla droppande av regn utanför mitt fönster när jag drömmer mig tillbaka till en underbar vecka på Teneriffa i början av december med klättring bland tinnar och torn i månlandskapet inuti Teneriffas vulkan Teide, bad från solvarma klippor i ett 19 grader varmt och mycket salt Atlanten, tango på sandstranden, stilla vandring på pitoreska smågator, sen frukost på hotellets balkong, goda samtal om allt mellan himmel och jord, ett förtjusande sällskap och en allmänt rofylld tillvaro.

Något förundrad konstaterar jag att jag inte har några som helst problem med att ha en annan människa tätt inpå under en hel vecka om umgänget är lyhört, respektfullt och omtänksamt. Tvärtom tog det ett tag att vänja sig vid arbetslöshetens enskildhet efter hemkomsten.

lix

Läsbarhetsindex, LIX, är ett mått på läsbarhet. Ju högre index desto svårare text:

  • 00 – 29  Mycket lättläst. Till exempel barnböcker.
  • 30 – 39  Lättläst. Skönlitteratur, populärtidningar och liknande.
  • 40 – 49  Medelsvår. Exempelvis vanlig tidningstext.
  • 50 – 59  Svår. Bland annat officiella texter.
  • 60 –      Mycket svår. Byråkratsvenska.

Jag roade mig med att testa mina senaste inlägg:

Hur lättläst skriver du?

kärlekens evolution

Evolutionsbiologen David Sloan Wilson ställer på sin blogg frågan: Are Liberals and Conservatives Different Species? Wilson berättar om hur de på punkt efter punkt skiljer sig åt i värderingar, tankesätt och upplevelse av världen. Är det inte konstigt, undrar han provocerande, att demokrater och republikaner sägs vara av samma art när de är så olika? I biologisk mening går det förstås inte att förneka, men det är ju inte bara människans natur utan även hennes kultur som avgör vem hon är.

När Richard Dawkins 1978 publicerade sin bok Den själviska genen var fokus på altruism och återhållen aggression, något som tidigare hade varit svårt att förklara ur ett evolutionärt perspektiv. Boken innehöll dock även ett spännande kapitel 11 med förslaget att det finns en kulturens motsvarighet till gener, så kallade memer, som också genomgår någon slags evolution. Om man spinner vidare på tanken så kan politik, religion, filosofi och andra metabeskrivningar av världen ses som kulturens kromosomer. När vi formas till individer påverkas vi av både biologisk och kulturell arvsmassa.

Det är i så fall inte så tokigt att säga att demokrater och republikaner, att kristna och muslimer eller att kapitalister och kommunister är av olika arter, så länge man inte begränsar sin individuella frihet med deterministiska resonemang eller värderar vissa arter som högre stående än andra. Det ger nog mer att komma ihåg att arter är en del av ett ekosystem och därmed beroende av varandra.

Kanske kan kärlek också beskrivas på detta sätt? Att vi älskar är av den genetiska arvsmassan givet, men hur vi älskar beror på vår kulturella kärlekskromosom. Jag återkommer till Peter Englunds essä om tusen år av kärlekar:

Under antiken är kärlek det som med tiden växer fram mellan goda vänner. Det finns äktenskap, men ambitionen är inte högre än att som bäst uppnå någon slags ömsesidig respekt, och äktenskap varar sällan särskilt länge. Passion är besvärlig eller till och med farlig. Att ha sex med en riktigt god vän är antagligen inte så ovanligt. Säkert är det många som drömmer om att få allt i en enda relation.

Under medeltiden är kärlek det man känner för sina föräldrar, barn och andra släktingar, men även för Gud. Äktenskap arrangeras av sociala eller ekonomiska skäl och enligt påbud från kyrkan varar de livet ut. Passion börjar ses som något positivt, även om sång och dikt alltid beskriver passion som något utomäktenskapligt som slutar i misär.

Det är först när den europeiska medelklassen bildas under 17- och 1800-talen som kärlek är vad som finns mellan man och hustru. Människor väljer allt oftare själva vem de gifter sig med och idéer som att äkta kärlek är evig, att man och hustru blir till ett och att de inte ska ha några andra vid sidan av överförs från religionen.

Kanske går denna utveckling att förklara med evolutionsteori? Kanske har adaption lett till den kärlekskromosom som gett störst fördel i varje samhällsform. Kanske finns också en koppling åt andra hållet så att kärlekskromosomen och därmed våra värderingar har format samhället? Kanske går det att förstå konstruktionen av den romantiska kärleken under 17- och 1800-talen som att memer från religionskromosomen hoppade över till kärlekskromosomen? Kanske kan relationsanarkistisk kärlek ses som en mutation och en början på en ny art?

Spekulationerna duggar tätt. Grundläggande frågor, som vad en mem egentligen är och om replikation och selektion sker enligt samma principer som för gener, är än så länge obesvarade. Det ska bli intressant att se om någon lyckas snickra ihop en fungerande kulturell evolutionsteori så småningom.

att konstruera relationer

Nu finns en text under Pages om relationskonstruktivism, det vill säga om att välja ut ord för att beskriva och därmed kategorisera och konstruera relationer.

Kanske är det relationskonstruktivist och inte relationsanarkist jag vill kalla mig? Visst kan det vara kul att riva ner men i allmänhet är jag mer intresserad av att bygga upp.

bekräftelse

Jag har skrivit ytterligare en text om kärlek som nu finns under Pages till höger. Den heter se mig och handlar om bekräftelse, vilket jag tycker är ett svårt ämne. Vårt behov av bekräftelse är så dubbelt. Det kan ge oss både stor lycka och stort lidande och det är inte lätt att avgöra vilka typer av bekräftelse vi ska söka och ge.

Jag är för övrigt väldigt imponerad av hur elegant Gary Chapman i sin bok om kärlekens fem språk hanterar den problematiken. Det slår mig att han skriver en hel bok om bekräftelse utan att ens nämna ordet.

antingen eller eller både och?

Har du någon gång varit både trött och hungrig? Eftersom de båda behoven inte kan tillfredsställas på en och samma gång kan det kan vara frustrerande att känslorna drar åt olika håll. Knepigt, men egentligen inte konstigt. Ibland kan vi ju till och med ha motstridiga känslor om en och samma sak; Visst är det härligt med människor som inte censurerar sig själva, men jobbigt att de sårar andra?

Daniel beskriver ambivalens som något jobbigt, men nödvändigt för att vi ska göra val som får oss att må bra. Alla som har träffat kvinnan som Bo Kaspers Orkester berättar om i Ett & Noll vet hur slitsamt ett umgänge med någon som pendlar fram och tillbaka istället för att känna samtidigt kan vara, och det är antagligen minst lika jobbigt att faktiskt vara en sådan människa.

Med känslor är det inte någon tvekan. De är ofta både och. Notera också att förmågan att känna ambivalens varken är bra eller dålig. Den får ju oss att må både bra och dåligt.

Daniel har också skrivit om Sandra Bem som på 1970-talet ifrågasatte bilden av manligt och kvinnligt. Bem fann i sin forskning att människor inte nödvändigtvis är antingen manliga eller kvinnliga. Inte heller är de nödvändigtvis mindre manliga bara för att de är mer kvinnliga och vice versa. Det går alldeles utmärkt att vara både och eller ingetdera.

Inte heller är människor onda eller goda, smarta eller dumma, vackra eller fula, duktiga eller dåliga, utan allt detta på en och samma gång. På samma sätt kan en uppgift vara både svår och enkel, en handling kan vara både konstruktiv och destruktiv och det är fullt möjligt att samtidigt både acceptera och förändra.

Sådan är vår inre och yttre verklighet. Alla eventuella problem vi har med det skapar vi själva i våra huvuden. Oförmåga att hantera sådana konstruktioner benämns av kognitiva psykologer som ett antingen-eller-tänkande och ses som en kognitiv förvrängning. I tredje vågens beteendeterapi pratar man istället om en dialektisk förmåga; Hur väl vi lyckas förhålla oss till vår komplexa och ständigt skiftande verklighet menar man är avgörande för i vilken grad vi lyckas forma våra liv till det vi vill.

ett nytt projekt

Jag leker med ett nytt projekt. Som komplement till bloggen tänker jag skriva några sammanfattande, mer permanenta texter kring olika teman som jag publicerar under Pages. Första temat är kärlek.