klart

Så var det klart. DN skriver att Socialstyrelsen 1 januari 2009 tar bort diagnoserna transvestism, fetischism, fetischistisk transvestism, sadomasochism, könsidentitetsstörning i barndomen och multipla störningar av sexuell preferens ur sjukvårdens diagnossystem.

Jag har skrivit om processen i varannan man psykiskt sjuk, varannan man psykiskt frisk och medial insats. Bra jobbat RFSU!