den första vågen

Våra handlingar formar oss.

SpindelnätI början av 1900-talet växte två typer av psykoterapi fram. Sigmund Freud och hans lärjungar utvecklade psykoanalysen utifrån erfarenheter av vad de kallade för neurotiska patienter. En grundläggande tanke är att mänskligt beteende styrs av omedvetna processer och psykodynamisk terapi handlar om att försöka bli medveten om detta omedvetna.

Beteendevetare som John Watson och B F Skinner kritiserade psykoanalysen för att vara ovetenskaplig. De förespråkade istället ett arbetssätt med fokus på sådant som kan observeras utifrån. Motdraget blev den första vågens beteendeterapi med inspiration från inlärningspsykologin. De menade att lärandet inte bara är något som ger nya kunskaper och färdigheter. Det påverkar hur vi upplever och bemöter omvärlden. Det formar oss som människor och gör oss till individer.

För lär gör vi. I mammas mage lär vi oss att fosterställningen, ett sakta vaggande och den musik mamma tycker om är något tryggt och skönt. Genom att härma andra lär vi oss att gå och prata. I leken med våra syskon skolas vi till sociala varelser, som hur man delar en godispåse och hur man är manlig och kvinnlig. I konkurrensen med syskonen lär vi oss hur man söker bekräftelse från andra. I skolan tragglar vi Europas floder och engelska glosor, men framför allt lär vi oss att man inte ostraffat går fram och pratar med tjejen i klassen över när någon av hennes klasskompisar ser på. Och lärandet är en upptäcktsfärd som fortsätter genom hela livet, i omorganisationen av den ideella föreningen, i chocken över att kärleken trots allt inte var evig, på det nya jobbet eller när datorn slutar fungera. Det är inte främst det vi råkar ut för, utan det vi då gör som formar och förändrar.

En av de beteendeterapeutiska tekniker som fortfarande används flitigt är exponering. Principen är enkel: Utsätt dig för det läskiga i lagom dos och under ordnade former och se vad som händer. Var det lika jobbigt som du trodde? Oftast är det inte det och med upprepad exponering går det att lära om; Sakta blir mer positiva erfarenheter en motvikt till ångesten och rädslan blir fullt hanterlig.

Så använd dig av dina handlingar. Du lär dig av dem och därmed skapar du dig själv.