fyrfärgskonsekvens

Så vilka konsekvenser får det då att jag beskriver mina relationer i fyra färger, det vill säga utifrån hur fysiska, spännande, delande och förtroliga de är? Det går förstås att beskriva en relation på många olika sätt. Till exempel hade jag kunnat prata om hur mycket vänskap respektive kärlek som finns i relationen, hur länge […]

medveten närvaro och acceptans

Efter att ha läst Anna Kåvers bok om acceptans och Åsa Nilsonnes bok om medveten närvaro skulle jag vilja sammanfatta deras tankar som ett förhållningssätt till livet som är väl värt att sträva efter. Det handlar om att observera och vara uppmärksam på det som händer just nu och vilka tankar, känslor och andra reaktioner […]

uppföljningsmöte

Idag var jag på uppföljningsmöte hos den jobbcoach jag träffade under hösten. Stämningen på dagens möte var hoppfull och positiv. Den akademiska arbetsmarknaden ser nämligen annorlunda ut jämfört med hur den gjorde för ett halvår sedan. Flera tjänster inom mitt område har lysts ut under våren och ännu fler tjänster är på gång. Det är […]

nyårslöfte

Inför det nya året tänker jag på min jobbcoachs råd om att arbeta inåt, utåt, framåt. Jag vill använda strategin inte bara i mitt sökande efter en ny karriär utan också för att finna en hjärtevän. Många kastar sig efter första bästa, både när det gäller jobb och partner, och risken finns att man inte […]

jobbcoach

Igår var jag hos en jobbcoach. Bortsett från ett tre månader långt vikariat i våras har jag varit arbetslös i snart ett år. Under den tiden har jag letat efter forskartjänster och lektorat, både i Sverige och utomlands, men det finns väldigt få tjänster att söka. Jag känner därför att det börjar bli dags att […]

åtgärdsprogram

När jag började fundera på hur jag skulle kunna förändra de sex komponenter som jag har identifierat i mitt schema upptäckte jag till min förvåning att jag redan har påbörjat arbetet. Insikten stärker mig och bekräftar en av mina positiva automatiska tankar; Stöter jag på problem så löser jag dem. Det finns flera personer som […]

ett nytt schema

Efter att ha beskrivit det schema som är kopplat till mitt undvikande anknytningsmönster ligger det nära tillhands att fundera på hur jag skulle vilja tänka, känna och bete mig istället. Efter lite funderande tänker jag att detta är vad jag skulle vilja ersätta mina omedvetna automatiska tankar med: Jag duger som jag är. Mina behov […]

kan jag vara den jag vill vara?

Personlighetstester kan vara roliga eftersom de hjälper en att utforska den bild man har av sig själv. Kanske kan man till och med ifrågasätta sina egna föreställningar och fundera på när de stämmer överens och inte stämmer överens med det man upplever. Dessutom bidrar personlighetpsykologin med ett språk och som vanligt är relevant terminologi en […]

värd att skydda

Jag anser att var och en måste få skaffa sig en egen uppfattning och jag brukar inte berätta för andra om min religiösa övertygelse. Jag vill inte rubba någon annans världsbild och därmed riskera att göra den som funnit lycka olycklig. Lika försiktig är jag i andra existentiella frågor och mer allmänt när det gäller […]

offentlighetsprinciper

Offentlighetsprincipen är en av demokratins hörnstenar. Den säger att myndigheters verksamhet så långt som möjligt ska ske i öppna former. Tanken är att motverka maktmissbruk och att ge medborgare möjlighet att reagera om något inte verkar gå rätt till. Ibland tänker jag på mig själv med alla mina spretande viljor som en parlamentarisk demokrati. För […]