uppföljningsmöte

Idag var jag på uppföljningsmöte hos den jobbcoach jag träffade under hösten. Stämningen på dagens möte var hoppfull och positiv. Den akademiska arbetsmarknaden ser nämligen annorlunda ut jämfört med hur den gjorde för ett halvår sedan. Flera tjänster inom mitt område har lysts ut under våren och ännu fler tjänster är på gång. Det är inte orimligt att jag inom snar framtid har fast anställning på något svenskt universitet.

För det är vad jag vill. Efter att ha undervisat i snart nio månader i streck känner jag att jag trivs väldigt bra med det. Den respons och bekräftelse jag får av mina studenter ger mig väldigt mycket och vidarutvecklingen av kurser och av min egen lärarroll är mycket stimulerande. Också lusten att forska finns, även om tiden till att göra det inte har gjort det.

Det vikariat jag har just nu tar slut sista juni och hösten är oviss. Planen är dock att fortsätta leta vikariat att hanka mig fram på tills jag får fast jobb.