storebror

Efter att ha läst Äldst, yngst eller mittemellan kan jag nu berätta vad statistiken säger om mig. Som storebror är jag pliktskyldig, ansvarstagande, ambitiös och högpresterande. Mitt självförtroende är gott, men min självkänsla är inte alltid på topp. Likt guden Janus har jag två ansikten. Det ena vänder jag mot mina föräldrar och andra auktoriteter […]

Publicerat i jag

credo

Inspirerad av Daniel Abrams har jag börjat fila på ett credo, min egen personliga trosbekännelse. Poängen med övningen är att bli mer medveten om vad jag tror på och att fundera på om jag håller med om mina egna antaganden. Jag har börjat med det mest grundläggande om världen runt omkring mig och hur jag […]

Publicerat i jag

mellan introvert och extrovert

Jag tog ett inofficiellt MBTI-test eftersom jag var nyfiken på hur tydligt jag lutar åt det ena eller andra hållet. Intressant nog blev resultatet denna gång INFJ och inte ENFJ. Vikterna blev I 11%, N 38%, F 38% och J 78%. Jag ligger alltså och väger i gränslandet mellan introvert och extrovert, vilket jag har […]

Publicerat i jag

enfj:s svagheter

Jag hittade en lite längre beskrivning av hur personer med personlighetstyp ENFJ är enligt MBTIs kategorisering. Den finns här. En av flera intressanta detaljer är följande formulering: ENFJ’s tend to be more reserved about exposing themselves than other extraverted types. Although they may have strongly-felt beliefs, they’re likely to refrain from expressing them if doing […]

Publicerat i jag

exotiska val

Ytterligare ett resultat från gårdagens MBTI-test är följande prioritetsordning för vad som är viktigt för mig när jag gör mina val, stora som små: Mänskliga värden Helhetsbilden Fakta Logik och analys Enligt teorin är jag skickligare på att göra sådana bedömningar som svarar mot hög prioritetsordning, därför att jag ska ha spenderat mer tid av […]

Publicerat i jag

mbti

Som ett led i arbetet tillsammans med min jobbcoach gjorde jag idag personlighetstestet MBTI under ledning av en duktig testledare. På tre av fyra punkter stämde resultatet överens med den bedömning jag själv gjorde i somras när jag skrev om min emotionella personlighet. Det som skiljde var att testet visade att jag är extrovert i […]

Publicerat i jag

empatiskt intuitiv

Som en del av förberedelserna inför eftermiddagens möte med min jobbcoach letade jag upp mina gamla högstadiebetyg. Jag gick Waldorfskola under högstadietiden och där skrevs omdömen istället för sifferbetyg, vilket nu bjöd på intressant läsning. Jag har alltid gjort bra ifrån mig på prov och varit duktig på det sätt som sifferbetyg visar, men omdömena […]

Publicerat i jag

undvikande anknytningsmönster

Gårdagens glimtar visar hur jag i olika sammanhang har dragit mig undan känslomässigt eller accepterat att jag inte har fått komma nära. Jag har, för att använda ankytningsteorins terminologi, ett undvikande anknytningsmönster. Sådana mönster visar sig i barnets relation till sina föräldrar och i den vuxnes kärleksrelationer, men inte nödvändigtvis i andra sammanhang. Traditionellt har […]

kan jag vara den jag vill vara?

Personlighetstester kan vara roliga eftersom de hjälper en att utforska den bild man har av sig själv. Kanske kan man till och med ifrågasätta sina egna föreställningar och fundera på när de stämmer överens och inte stämmer överens med det man upplever. Dessutom bidrar personlighetpsykologin med ett språk och som vanligt är relevant terminologi en […]

emotionell personlighet?

Jag tog hjälp av denna sida för att bestämma min Myers-Briggs-personlighetstyp, den kategorisering som är baserad på Jungs teori. Resultatet blev att jag är mer introvert än extrovert, mer intuitiv än sensorisk, mer kännande än tänkande, samt mer tolkande än upplevande. Det svåraste var att avgöra om jag är mer kännande än vad jag är […]

Publicerat i jag