credo

Inspirerad av Daniel Abrams har jag börjat fila på ett credo, min egen personliga trosbekännelse. Poängen med övningen är att bli mer medveten om vad jag tror på och att fundera på om jag håller med om mina egna antaganden.

Jag har börjat med det mest grundläggande om världen runt omkring mig och hur jag tänker på den. Jag inser att jag har flera andra, aningen mindre grundläggande antaganden som påverkar hur jag lever mitt liv. Ett sådant är att jag tänker att jag bara har ett liv. Förhoppningsvis kan de komma med i nästa version av credot.

Det finns också sådant som jag skulle vilja tro, som till exempel det jag skrev när jag formulerade ett nytt schema. Det känns ännu mindre grundläggande och kan kanske till och med räknas till falsifierbara hypoteser?

Så här ser mitt första utkast ut:

Jag tror

 • att det finns en och endast en värld,
 • att världen existerar oberoende av observatörer,
 • att information om världen endast kan fås genom observationer,
 • att varje observation dels påverkar världen och dels är subjektiv,
 • att observationer i kombination med hypotetisk deduktion är en bra metod för att konstruera modeller av världen,
 • att modeller som (1) tål att testas, (2) är enkla och (3) ger handlingsfrihet är att föredra,
 • att människor är fria att välja sina handlingar men ofta väljer omedvetet,
 • att sociala normer, biologiska instinkter och behov, samt kognitiva och emotionella mekanismer styr människors omedvetna val, samt
 • att människor kan påverka delar av världen genom sina handlingar, men att olika delar av världen är olika lätta/svåra att påverka.

Det innebär att jag också tror

 • att religiösa upplevelser är observationer av världen, men att de modeller som religioner erbjuder ofta är onödigt komplexa,
 • att gott och ont är en terminologi som säger ganska lite om varför människor väljer som de gör, men att människor ofta menar väl,
 • att sant och falskt existerar i logiska system, men att modeller av världen på sin höjd är falsifierbara, samt
 • att rätt och fel inte existerar i någon objektiv mening, men att moral fyller en viktig social funktion.
Publicerat i jag