tre övningar

Här kommer tre övningar för den som vill börja tänka på relationer i fyra färger.

  1. Beskriv en relations fyra färger i termer av intensitet och exklusivitet. Vad tror du behövs för att öka respektive minska din vi-känsla med denna person?
  2. Be någon som du har en relation med att beskriva er relations fyra färger i termer av intensitet och exklusivitet. Jämför med din egen beskrivning. Är likheter och skillnader förväntade? Vad beror de på?
  3. Tänk dig en relation som har hög intensitet i alla fyra färger och dessutom en stor vi-känsla. Vad behöver du som minst ta bort, om något, för att du inte ska vara ihop med personen? Är det intensitet eller exklusivitet som är avgörande?