ett nytt schema

Efter att ha beskrivit det schema som är kopplat till mitt undvikande anknytningsmönster ligger det nära tillhands att fundera på hur jag skulle vilja tänka, känna och bete mig istället. Efter lite funderande tänker jag att detta är vad jag skulle vilja ersätta mina omedvetna automatiska tankar med:

 1. Jag duger som jag är.
 2. Mina behov är viktiga.
 3. Jag kommer att hitta en kärleksrelation som svarar mot mina behov.
 4. Jag är eftertraktad.
 5. Det är inget fel på mig.
 6. Jag har rätt att uttrycka vad jag känner.

Jag hoppas att var och en av dessa automatiska tankar väcker följande känsla:

 1. Jag känner mig värdefull.
 2. Jag känner mig betydelsefull.
 3. Jag känner mig hoppfull.
 4. Jag känner mig självsäker.
 5. Jag känner mig avslappnad.
 6. Jag känner mig trygg.

Förhoppningsvis ger var och en av känslorna upphov till ett beteende som inte är undvikande:

 1. Jag gör det som jag tycker om.
 2. Jag berättar för andra om vad jag tycker.
 3. Jag letar vidare om en partner inte motsvarar mina behov.
 4. Jag bjuder på mig själv.
 5. Jag är.
 6. Jag uttrycker negativa känslor och undviker inte konflikter.

Dessa beteenden borde bekräfta de nya automatiska tankarna.