mbti

Som ett led i arbetet tillsammans med min jobbcoach gjorde jag idag personlighetstestet MBTI under ledning av en duktig testledare. På tre av fyra punkter stämde resultatet överens med den bedömning jag själv gjorde i somras när jag skrev om min emotionella personlighet. Det som skiljde var att testet visade att jag är extrovert i Jungs mening, vilket jag var inne på när jag funderade på om jag är empatiskt intuitiv.

Enligt Myers-Briggs personlighetstest är jag

  • (E) mer extrovert än introvert
  • (N) mer intuitiv än sensorisk
  • (F) mer kännande än tänkande, samt
  • (J) mer tolkande än upplevande.

Mina karaktäristiska drag är:

ENFJ-profiler baserar sina beslut på sin personliga värdeskala. De använder sin känslofunktion främst i yttervärlden och utstrålar värme och energi. De ser till det bästa i andra och värderar harmoni och samarbete. Varm uppskattning från andra får dem att intensifiera sina ansträngningar – kritik och spänningar berör dem illa. Ofta är de varma, medkännande och stöttande, samt lojala och pålitliga.

De ser mening och samband där detta inte är uppenbart för andra. Nya idéer väcker deras nyfikenhet och de stimuleras av möjligheten att kunna bidra med något värdefullt till mänskligheten. Människor med ENFJ-profil tenderar att vara fantasifulla, uppskatta variation och nya utmaningar.

De har en god blick för andras potential och lägger ner mycken tid på att stötta deras utveckling. De underlättar för andra på ett taktfullt sätt. De tar gärna ansvar för att organisera samvaro mellan kollegor, vänner och familj på ett sätt som gör att alla är delaktiga, frid råder och alla trivs.

Testet visar att jag passar som lärare, coach eller ledare. Den arbetsmiljö jag trivs bäst i är en individfokuserad, stödjande, social, harmonisk, stabil och välordnad arbetsmiljö där jag uppmuntras att ta egna initiativ. Min ledarskapsstil är entusiasmerande, engagerande, hänsynsfull, harmoniserande och inspirerande.

Bland mina svagheter finns överdriven självkritik, konflikträdsla, blind lojalitet och en tendens att överdriva interpersonella frågor. Jag kan också uppfattas som manipulativ eller kontrollerande.

Sammanfattningsvis stämmer testresultatet mycket väl överens med min egen uppfattning. Om jag uppfattas som manipulativ eller inte vet jag inte, men jag är medveten om att jag har gått över gränsen några gånger i samband med uppvaktning av kvinnor. Jag har definitivt förmågan.

Apropå kvinnor så hade vi också en intressant diskussion om att välja partners och det råd jag fick var att om jag söker passion och gnistor ska jag leta efter kvinnor som är mer tänkande än kännande i sitt beslutsfattande, men för en hållbar relation är det antagligen bättre med någon som är mer lik mig på den punkten.

Publicerat i jag