kan jag vara den jag vill vara?

Personlighetstester kan vara roliga eftersom de hjälper en att utforska den bild man har av sig själv. Kanske kan man till och med ifrågasätta sina egna föreställningar och fundera på när de stämmer överens och inte stämmer överens med det man upplever. Dessutom bidrar personlighetpsykologin med ett språk och som vanligt är relevant terminologi en av de viktigaste nycklarna till förståelse. Allt detta är bra, men det som verkligen fascinerar mig är inte vad jag är utan vad jag vill bli.

Att jag ser mig själv som en resenär i tiden på väg mot föränderliga och sakta klarnande mål, är förstås också ett av mina personlighetsdrag; Jag är, enligt Myers-Briggs klassificering, intuitiv.

Kanske skulle jag må bättre av ett mer balanserat förhållningssätt, lika ofta sensoriskt kännande i nuet som intuitivt uppfattande och med sikte på framtiden? Att oftare vara utåtriktat och bara göra istället för att alltid vända blicken inåt och tänka efter först kanske också skulle göra mig gott? Och hur är det med min känslomässiga stabilitet? Vill jag att glädje, lycka och njutning ska kännas starkare även om priset är att sorg, saknad och förtvivlan blir mer intensivt?

Å andra sidan undrar jag hur fri jag är att forma min egen personlighet? Det är ingen tvekan om att människors personlighet kan förändras. Trauman och livskriser leder ju ofta till det, men det betyder inte att det är lätt att ändra sig eller att alla delar av personligheten är lika föränderliga. Att försöka ändra något som är väldigt svårt att ändra leder förstås till frustration och en känsla av otillräcklighet. I så fall är det bättre att acceptera sig själv som man är.

Så hur vet man vad man kan och inte kan förändra?