lika barn leka bäst?

Dagens fundering handlar om huruvida det finns något i två människors personligheter som gör att de passar mer eller mindre bra ihop. Dejtingsajten be2 säger något vagt om att likheter underlättar men att olikheter i vissa fall kan ha positiv effekt och PARSHIP.se påstår sig veta när lika barn leka bäst och när opposite attracts.

Det finns forskning som visar att den ”äktenskapliga kvaliteten” är högre i förhållanden där en eller båda parter är extroverta och lägre om en eller båda är stresskänsliga, men i övrigt tyder inte studien på att likheter eller skillnader i personlighet skulle vara till för- eller nackdel.

denna sida fann jag några ord om att både extrovert personlighet och förståelse för andras behov verkar spela roll i förhållanden. Det låter rimligt i mina öron att tolerans gör att man kan hantera skillnader. Likaså kan jag tänka mig att stor skillnad i grad av extrovert personlighet innebär stor skillnad i behovet av social stimulans. Det krävs nog både ömsesidig förståelse och kreativitet för att hantera det.

Samtidigt ska man nog komma ihåg att vi är så mycket mer än bara våra personligheter. Vi är

  • de omedvetna automatiska tankar och scheman som hjälper oss att göra alla de val som vi jämt och ständigt ställs inför,
  • de kunskaper, färdigheter, erfarenheter och minnen som spelar så stor roll för hur vi upplever våra känslor och sinnesförnimmelser,
  • de drömmar, förväntningar, förhoppningar och allt det som driver oss,
  • en del av ett socialt och kulturellt sammanhang,
  • vår fysiska kropp med dess färg, form, lukt och andra egenskaper,

och säkert en massa andra saker som jag inte har tänkt på. Allt detta kan säkert också påverka hur två människor fungerar tillsammans.

Att överblicka och förstå ett så komplext system är nog helt enkelt inte görbart. Fast å andra sidan är vi ju alla rustade för att hantera sådana situationer; Vår intuition kan fungera som kompass. Det fina med intuitionen är att den blir bättre och bättre med åren. För varje gång den sviker oss, ökar sannolikheten att den träffar rätt nästa gång.