enfj:s svagheter

Jag hittade en lite längre beskrivning av hur personer med personlighetstyp ENFJ är enligt MBTIs kategorisering. Den finns här. En av flera intressanta detaljer är följande formulering:

ENFJ’s tend to be more reserved about exposing themselves than other extraverted types. Although they may have strongly-felt beliefs, they’re likely to refrain from expressing them if doing so would interfere with bringing out the best in others. Because their strongest interest lies in being a catalyst of change in other people, they’re likely to interact with others on their own level, in a chameleon-like manner, rather than as individuals.

Detta är en teori jag tror på och som åtminstone delvis kan förklara varför jag ibland uppfattas som inte helt närvarande i mina texter eller till och med som en kameleont.

Följande tre citat känns också träffande.

An ENFJ who has not developed their Feeling side may have difficulty making good decisions, and may rely heavily on other people in decision-making processes.

Detta är sant när min värld är i gungning. Då tvivlar jag på min egen förmåga att göra goda val och söker förtvivlat vägledning från andra.

If they have not developed their Intuition, they may not be able to see possibilities, and will judge things too quickly based on established value systems or social rules, without really understanding the current situation.

Detta var mer sant när jag var yngre. Jag känner i allra högsta grad av sociala normer och jag har ofta följt dem utan reflektion. I min profession har jag dock skolat mig i ett mer logiskt och analytiskt sätt att bedöma situationer och utvärdera möjligheter. Delar av denna blogg kan ses som ett första försök att applicera ett sådant arbetssätt på mig själv och min egen personliga utveckling.

An ENFJ who has not found their place in the world is likely to be extremely sensitive to criticism, and to have the tendency to worry excessively and feel guilty.

Jag blir absolut mycket känslig för kritik när jag hamnar på fel plats. Ett exempel på det är det lilla som behövdes för att få mig att falla i ett avgrundsdjup efter försommarens erfarenheter av nätdejting.