nyårslöfte

Inför det nya året tänker jag på min jobbcoachs råd om att arbeta inåt, utåt, framåt. Jag vill använda strategin inte bara i mitt sökande efter en ny karriär utan också för att finna en hjärtevän. Många kastar sig efter första bästa, både när det gäller jobb och partner, och risken finns att man inte träffar riktigt rätt eller inte lyckas alls. Istället vill jag följa min jobbcoachs råd om att lära känna mig själv och undersöka marknaden så att steget framåt blir enkelt och den man väljer är någon som vill ha en.

Under det gångna året har jag lärt mig mycket om mig själv. En av de viktigaste pusselbitarna har varit en ökad förståelse för min duktiga sida och mer allmänt har jag lärt mig att jag har en hel arsenal av både introverta och extroverta strategier som kan driva mig och ge mig stimulans och energi. Istället för att bara vara duktig kan jag bredda mig och därmed stå mer stabilt.

Kopplat till vad som kan ge mig energi hör en annan pusselbit, nämligen en ökad förståelse för min sociala känslighet. En sida av myntet är en homogeniserande, lyhörd och förstående sida. En annan är konflikträdsla och obehag vid negativ kritik. Det gör att sociala sammanhang kan ge mig otroligt mycket, men bara där jag känner att jag blir accepterad och respekterad som jag är.

Rent konkret betyder det till exempel att jag letar efter arbetsuppgifter med handledande eller coachande inslag och ett förhållande där jag känner att jag duger som jag är och inte behöver göras om för att vara uppskattad.

Under året som kommer vill jag nu istället rikta mig utåt. Jag vill utvidga och använda mitt sociala nätverk för att kartlägga arbetsmarknaden och för att lära känna fler potentiella partners. Att hitta kontakter i industrin tror jag inte blir särskilt svårt. Det känns som att jag redan är på god väg. Att hitta jämnåriga singlar känns som en större utmaning, inte minst som jag i valet mellan extrovert eller introvert dans inte egentligen hade något val. Beslutet var redan fattat och det blir tango till våren. Men förhoppningsvis ger det några nya kontakter och kanske kan jag också bli bättre på att utforska det nätverk jag redan har.