lix

Läsbarhetsindex, LIX, är ett mått på läsbarhet. Ju högre index desto svårare text:

  • 00 – 29  Mycket lättläst. Till exempel barnböcker.
  • 30 – 39  Lättläst. Skönlitteratur, populärtidningar och liknande.
  • 40 – 49  Medelsvår. Exempelvis vanlig tidningstext.
  • 50 – 59  Svår. Bland annat officiella texter.
  • 60 –      Mycket svår. Byråkratsvenska.

Jag roade mig med att testa mina senaste inlägg:

Hur lättläst skriver du?