att konstruera relationer

Nu finns en text under Pages om relationskonstruktivism, det vill säga om att välja ut ord för att beskriva och därmed kategorisera och konstruera relationer.

Kanske är det relationskonstruktivist och inte relationsanarkist jag vill kalla mig? Visst kan det vara kul att riva ner men i allmänhet är jag mer intresserad av att bygga upp.

4 svar på “att konstruera relationer

  1. Anarkister ägnar sig väl itne bara åt att riva det gamla? Jag trodde det mest handlade rasera för att ge plats för allt möjligt man vill och kan och ska. Eller?

  2. Ja, det postmoderna dekonstruktionsverktyget är definitivt värdefullt, om det är det du syftar på? Genom att plocka isär i mindre beståndsdelar ser man om det går att sätta ihop på nya sätt. För mig är både dekonstruktionen och konstruktionen viktig.

Kommentarer är stängda.