Ytterligare ett resultat från gårdagens MBTI-test är följande prioritetsordning för vad som är viktigt för mig när jag gör mina val, stora som små:

  1. Mänskliga värden
  2. Helhetsbilden
  3. Fakta
  4. Logik och analys

Enligt teorin är jag skickligare på att göra sådana bedömningar som svarar mot hög prioritetsordning, därför att jag ska ha spenderat mer tid av mitt liv åt att göra dem, men eftersom jag genom mitt yrke har tränat sådant som kommer längre ner på listan tror jag inte att det är sant för mig. Därför borde jag ha goda förutsättningar att variera och blanda mina strategier om jag vill.

Frågan är dock i vilken utsträckning jag ska sträva efter att förändra mig? Tydligen är jag som ENFJare ganska exotisk – endast 2,4% av den västerländska befolkningen tänker som jag när de gör sina val – och med det ovanliga kommer en risk att det är svårt för mig och andra att acceptera mig som jag är. Kanske mår jag bättre av att söka acceptans än förändring?