Jag tänker mycket kring det subtila i kommunikation mellan människor just nu.

Jag tänker på brunetten som jag med glädje noterar har lagt märke till mitt intresse trots att så få ord är utväxlade. Jag ser också att hon tycker om det.

Jag tänker på serviceteknikern som uppenbarligen inte märker att jag ser hans frustration när jag frågar det som tydligen går att läsa sig till.

Slutligen tänker jag på att över ett års träning inte har fått mig att ta större plats där jag känner att intresset inte finns.

En av målsättningarna jag satte upp för över ett år sedan var att finna vägar till rakare kommunikation. Där har ingenting hänt. Snarare har jag blivit mer subtil och mer medveten om graden av subtilitet i andras kommunikation. Kanske får det vara så.