För den som vill veta mer om fetischism eller andra mindre vanliga sexuella läggningar kan jag rekommendera Pervers? av Anna Bäsén och Niklas Långström. Boken kan beskrivas som en populärvetenskaplig uppslagsbok om sex utöver det vanliga. I sex kapitel berättar författarna om voyeurism, exhibitionism, fetischism, transvetism / transvetitisk fetischism, sadomasochism och pedofili. Dessutom finns också kortare presentationer av 36 andra sexuella läggningar, från asfyxofili (sexuell upphetsning genom andningskontroll) till zoofili (sexuellt intresse av djur).

Boken innehåller också två reportage där författarna skildrar besök på Club Par i hjärter och Club Sade. Dessutom finns inte mindre än 20 intervjuer i vilka vi lär känna vanliga människor med mindre vanliga sexuella intressen. Dessa intervjuer avmystifierar och skapar medkänsla. De är utan tvekan bokens största styrka.

Författarna har en ambition att berätta om forskning och om olika vetenskapliga teorier som försöker förklara sexualitetens uppkomst. Den tragiska sanningen är dock att det inte finns så mycket kunskap kring sexualitetens alla variationer och kring hur sexualitet skapas, oavsett om den är ovanlig eller ej. Den forskning som presenteras känns omogen och ibland full av vilda teorier som inte skulle gå att verifiera ens om det hade funnits forskningsmedel till den typen av forskning.

Nej, bokens styrka är som sagt mötena med de vanliga människorna med de mindre vanliga sexuella läggningarna.