emotionell intelligens

Jag gjorde om testet som jag gjorde för snart ett år sedan när jag skulle skriva min kontaktannnons. Jag var lite nyfiken på om min emotionella intelligens hade förbättrats efter det senaste årets intensiva arbete med min personliga utveckling. Det hade den inte. Testet bedömde att min EQ är 125 och jag fick följande kommentar:

Your Emotional IQ is excellent – much higher than average. This means that, in general, you are able to express your feelings clearly in appropriate situations. You effectively communicate, interact with others and deal with stress. These skills will certainly bring you long-term benefits such as stronger relationships, better health and personal happiness.

Man ska förstås vara försiktig med att lägga för stor vikt vid testresultat, men de kan fungera som utgångspunkt för egna reflektioner och funderingar.

Att jag i det stora hela kan känna igen och verbalisera mina känslor kan stämma. Min strävan efter att bli bättre på detta, och som jag inte verkar ha lyckats med, kan kanske betraktas som finlir. Ibland kan det vara bra med lite perspektiv.

Att min förmåga skulle ge mig möjlighet att bygga starka relationer kan stämma när det gäller vänner, men när det gäller kärleksrelationer känns det som ett hån att läsa. Kopplat till min förmåga finns också en förståelse för andra människors behov och den medvetenheten har inte hjälpt mig att stå upp för mina egna.