förbaskade intuition

Min intuition hjälper mig ofta, men ibland blir det bara så fel. När jag har stannat i relationer som inte svarat mot mina behov har det varit för att jag har gått på känsla. När andra har antytt att det är något fel på mig eller att det jag känner inte är viktigt har jag accepterat det eftersom det har känts sant. Aldrig hade jag trott att jag skulle komma till slutsatsen att jag behöver tänka mer rationellt och mindre känslomässigt. Förbaskade intuition!