än en gång

Så har jag än en gång fått besök i mitt liv av en kvinna som försöker kontrollera mig. Jag har varit med om det förr och även om de olika kvinnornas strategier har skiljt sig åt, så känner jag igen känslan av att inte accepteras som jag är.

En kvinna försökte med övertalning, påstridighet och uthållighet. Det hjälpte förstås inte. När hon förföljde mig drog jag mig bara undan ännu mer.

En annan lockade med flirt och sensualitet, men bara för att hålla mig inom räckhåll. Kom jag för nära sa hon ifrån.

En tredje sa sig ha bara mig och vädjade till min medkänsla. Tanken på att jag inte alltid fanns till hands gjorde henne förtvivlad.

Denna gång är det charm och omtanke i kombination med skuldbeläggelse. Om jag inte gör som hon vill frågar hon efter mina motiv för att kunna peka på att jag sätter mina behov framför hennes.

Min gissning är att dessa kvinnor dras till mig för att jag inte alltid är så tydlig med vad jag vill. Det ger kanske en bild av att jag är lätt att övertala. I själva verket gör jag nog dem mycket frustrerade eftersom det i praktiken är en ständig kamp för att hålla koll på mig.

Så jag är nog inte bra för dem. Å andra sidan är de nog inte bra för mig heller. Jag törstar efter respekt, acceptans och förståelse och kan lägga stor energi på att förklara mig, även om det inte ger det jag söker.

Min strategi denna gång får bli att försöka motstå min starka vilja att bli förstådd, inte ge några förklaringar till varför jag vill det jag vill och sedan låta relationen rinna ut i sanden.