Miranda bloggar om en vän från 20 år tillbaka i tiden som hon inte längre umgås med men som hon fortfarande tycker mycket om och jag funderar över kopplingen mellan kärlek och och intimitet; Det är lättare att tycka om någon som öppnar sig och det är lättare att öppna sig om man känner sig omtyckt. Insikten är enkel men användbar; Känslor är svåra att påverka direkt men intimitet går att jobba på.

Mina erfarenheter är av skilda slag. Det var mycket som jag aldrig pratade med mitt ex om för att jag kände att hon inte var intresserad eller förstod, vilket säkert motverkade intimitet i den relationen. Sedan dess har jag träffat flera kvinnor som jag har kommit nära just för att vi har öppnat oss för varandra. Det gäller bara att välja intimitet med någon som vill samma sak.