varannan man psykiskt sjuk

Sadomasochism och fetischism är än idag klassificerade som psykiska sjukdomar i Socialstyrelsens förteckning. Homosexualitet ströks 1979. Att sadomasochism och fetischism finns kvar beror antagligen på att ingen har drivit frågan. Nu verkar det dock som att Riksförbundet för sexuell upplysning funderar på att driva BDSM- och fetischistutövares rättigheter. Ett antal motioner i den riktningen kommer att läggas på RFSUs kongress i vår. Det finns mer att läsa på RFSU Stockholms hemsida.

Statens Folkhälsoinstitut gjorde 1996 en befolkningsundersökning under namnet Sex i Sverige. Enligt den kan 8 procent av kvinnorna och 13 procent av männen tänka sig att delta i sexuella lekar med inslag av dominans och underkastelse. Det antyder att nästan en miljon svenskar skulle vara intresserade av D/s-delen av BDSM. Lägger man till de som är intresserade av bondage och sadomasochism blir siffran ännu högre. Ett intresse för fetischism verkar inte heller vara helt ovanligt. Enligt samma undersökning har varannan man och var femte kvinna åtminstone någon gång blivit sexuellt upphetsad av föremål.

Det är tur att både utövare och läkare verkar ta klassificeringarna med en nypa salt. Annars vore vi tvungna att börja bygga mentalsjukhus. Fast å andra sidan, jag undrar om det är ett giltigt skäl för sjukskrivning?