rationell personlighet?

– Har du en rationell personlighet?

Jag kunde inte svara. Vad är en rationell personlighet? Vad är man om man inte är rationell? Irrationell, intuitiv eller kanske emotionell? Är jag inte allt detta på en och samma gång?

Jag blev nyfiken. Hur gör man för att beskriva en personlighet på något enkelt sätt? Jag började läsa. Jag läste om de gamla grekernas teori om fyra temperament: Sangvisten, livlig och sorglös, kolerikern, hetsig och hetlevrad, melankolikern, känslig och djup, och flegmatikern, lugn, sävlig och likgiltig.

Jag läste om Jungs psykologiska typer, med två psykiska attityder, extrovert och introvert, och fyra funktioner, tanke, känsla, förnimmelse och intuition. Jag läste att tanke och känsla är varandras motsatser, liksom förnimmelse och intuition, och jag läste att de funktioner vi inte har medvetet, har vi omedvetet men med motsatt psykisk attityd, så att till exempel den introverta och intuitivt tänkande personen är omedvetet extrovert och empiriskt kännande. Jag läste också om Myers-Briggs Type Indicator, som är baserad på Jungs teori och ett av världens mest använda personlighetstest.

Mest fascinerad blev jag dock av The Big Five. Tanken är lika enkel som genial. Det hela började i mitten av 1930-talet med en lista på över 4500 ord som beskriver olika personlighetsdrag. Idéen var att låta ett stort antal människor besvara frågor om sig själva och använda testresultatet för att se om vissa ord hör ihop. Till exempel verkar det som att uppmärksamma personer är högpresterande och vice versa. Vet man det, räcker det att veta hur uppmärksam någon är för att också veta hur högpresterande personen är. Listan som behövs för att beskriva en personlighet kan då göras kortare.

De första försöken att förkorta listan gjordes på 1940-talet, men eftersom de matematiska beräkningar som krävs för att hitta kopplingar i testresultaten är ganska omfattande, blev det fel. Först på 1950- och 1960-talet, med hjälp av datorer, lyckades man förkorta den 4500 ord långa listan på rätt sätt. Resultatet blev The Big Five, fem karaktärsegenskaper för att beskriva personlighet, en modell som är grunden för en stor del av den forskning som bedrivs inom personpsykologin idag.

Så efter att ha gjort ett test och tagit del av resultatet kan jag nu svara:

– Nej, jag är O65 C97 E15 A92 N5.

Jag inser att jag har besvarat frågan på ett synnerligen rationellt sätt och antagligen har jag totalt missat frågeställarens poäng. Men kul var det!

Publicerat i jag

2 svar på “rationell personlighet?

Kommentarer är stängda.