the big five och jag

Jag har funderat på testresultatet i gårdagens inlägg.

O65. Jag är kreativ och nyfiken, inte extremt, men ändå uppenbart.

C97. Jag är mycket välorganiserad, självdisciplinerad och pålitlig. Att andra kan lita på mig är en styrka som jag borde ha tagit med i den senaste versionen av kontaktannonsen.

E15. Jag är introvert och tycker om att vara ensam. I ensamheten finner jag ro.

A92. Jag har stort överseende med andras brister och misstag, är uppmuntrande och ofta mer medveten om andras behov än mina egna.

N5. Jag fungerar som allra bäst i krissituationer. Det ska mycket till innan jag tappar humöret. Riktigt ordentligt arg har jag bara blivit en enda gång i mitt vuxna liv, vilket ledde till ett trasigt soffbord. Praktiskt, men lite tråkigt.

The Big Five kopplar inte samman en introvert läggning, lågt E, med konflikträdsla och strävan efter samstämmighet i en grupp, vilket ses som en del av högt A. Det är stick i stäv med mina egna funderingar, men jag gillar tanken.

The Big Five skiljer också på självkontroll, högt C, och stresstålighet, lågt N. Inte heller det stämmer överens med min intuition, men kan mycket väl vara sant.