opposite attracts

Jag får erkänna att jag är oerhört fascinerad och attraherad av kvinnor som är utåtriktade, flirtiga och visar mycket känslor. De ser och bekräftar mig, vilket får mig att känna mig värdefull och eftertraktad, en känsla jag verkligen längtar efter. Det verkar också som att de attraheras av mitt kontrollerade sätt, vilket antagligen tolkas som trygghet.

Min gissning är att dessa kvinnor hör till gruppen osäkra, eller ängsliga, för att använda modern anknytningsteoris terminologi. De bekräftar i överflöd för att de söker mycket bekräftelse.

Samtidigt som jag verkligen tycker om den uppmärksamhet de ger mig så skrämmer mig också alla känslor, särskilt om de är negativa. Det gör det svårt för mig att inte tappa bort mina egna. Även jag verkar skrämma dessa kvinnor; När jag låter bli att visa mina känslor vet de inte var de har mig, vilket är läskigt för någon som är osäker. Osäkerheten kan därför ibland – här är mina erfarenheter olika – leda till att de vill göra om mig till något som känns tryggare, vilket får mig att känna att jag inte duger som jag är. Dessutom vill kvinnor med ett osäkert anknytningsmönster ofta gå väldigt fort fram i ett förhållande medan jag behöver ta små steg och sakta vänja mig. Det är med andra ord upplagt för krockar.

Så det bästa vore antagligen om jag dels blev mer trygg i mig själv och dels hittade en partner bland de 60% av befolkningen som är trygga anknytare.