känslolösa relationer

Definition En relation är en samling regler som säger hur två människor får och inte får bete sig mot varandra.

Jag formulerar det lite slarvigt och kanske går det också att göra på andra sätt? Om någon har något annat förslag vore det kul att höra! Är det i termer av beteenden som är det naturliga?

Hur som helst, min poäng är egentligen, att ju mer jag tänker på det desto mer övertygad blir jag, att en relation inte går att definiera i termer av känslor. En relation är full av känslor och en relation kan vara närande eller tärande för känslorna men det är inte känslorna som är relationen.

Att skilja på känslor och relationer känns som ett befriande och kravlöst tankesätt. Att komma överens om en relation är då inte att komma överens om vilka känslor som ska eller inte ska finnas. Relationen i sig säger då inte att jag måste känna på ett visst sätt för en flickvän eller att det finns känslor som jag inte får känna för någon som inte är det.