anknytning är ett kognitivt schema?

Igår ställde jag en fråga om vilken roll anknytningsrelationer har när vuxna människor tillfredsställer sina grundläggande sociala behov. Som vanligt är de möjliga svaren inte långt borta när väl frågan är formulerad. Min hypotes är att anknytning till en partner är en del av ett kognitivt schema; Vi fortsätter att använda samma strategier för att tillfredsställa våra sociala behov som vi använde när vi var barn.

Nu ska jag fundera på om det går att testa hypotesen.

9 svar på “anknytning är ett kognitivt schema?

 1. Jag vet inte exakt vad ett kognitivt schema är, även om jag kan gissa att det har att göra med mönster för hur man upplever saker och ting, men om du med ”sociala behov” menar alla våra sociala behov – inte bara de som tillfredsställs inom ramen för en intim relationer – så är jag skeptisk. Jag tror t ex att det är fullt möjligt för en människa att vara en s k säker anknytare (och alltså trygg i intima relationer) men otrygg i vidare kretsar.

 2. Ett kognitivt schema är en inlärd och ofta omedveten uppfattning om hur man själv och omvärlden är. Sådana uppfattningar är kärnan i de kognitiva processer som filtrerar våra sinnesintryck och väcker känslor som ger intrycken mening. Det är också utifrån sådana uppfattningar som vi utvecklar våra livsregler som manifesteras i omedvetna automatiska tankar och som används när vi behöver fatta snabba beslut. Mer om kognitiva scheman finns att läsa i Wikipedias artikel Kognitiv teori.

  De social behov jag syftar på är bara de sex jag listade i inlägget grundläggande sociala behov.

  Jag tror också att man kan vara mer eller mindre trygg i olika sociala sammanhang, men det är inte det min hypotes handlar om. Det jag funderar på är hur vuxna människor tillfredsställer sina grundläggande sociala behov och min hypotes är att man letar efter en anknytningsfigur eftersom man som barn lärde sig att det är ett sätt.

 3. OK, jag tror att jag förstår hur du menar.

  Att vi söker tillfredsställa våra grundläggande sociala behov genom att hitta en ”anknytningsfigur” – ja, det är ju inte ett fritt och rationellt val i alla fall. De som bildar par med någon har ju vanligen inte gått igenom en logisk process där de utvärderat det alternativet mot andra möjliga strategier, så det är annat som styr oss. Kanske en blandning av kognitivt mönster, instinkt, konventioner (det sista åtminstone när det gäller HUR vi formar den anknytningen).

  Men kan man tillfredsställa samma behov på andra sätt, t ex inom ett socialt nätverk?
  Jag tycker att det är svårt att svara rakt ja eller nej.
  Å ena sidan, litet grand ja, eftersom man kan få mer eller mindre av alla sex punkterna inom bra vänskapsrelationer.
  Å andra sidan, litet grand nej, eftersom jag inte tror att man kan få samma GRAD av uppfyllelse på alla punkter i det sociala nätverket som man kan få i den nära anknytningen. Jag tror att det gäller speciellt punkt 3, acceptans och uppskattning, litet som Manon var inne på i den förra tråden. Man kan tro att man är ärlig mot sina nära vänner och visar fram alla sidor av sig själv. Men när man lever tillsammans med någon i vardagen dag efter dag, år efter år, kommer det fram sådant som man överhuvud taget inte KAN visa frivilligt, eftersom det är saker som man knappt kan se och erkänna existensen av för sig själv ens. Och om allt detta kommer fram och ens partner fortfarande accepterar en och står fast vid en – det är kraftfullt.
  Å tredje sidan, litet grand nja…något slags tvivel som jag inte kan sätta ord på helt och hållet men….för att ta en sak, vad är behov egentligen och vad är önskningar? Den där djupa känslan av acceptans som jag skrev om ovan t ex, hur mycket behöver vi den? Eller längtar vi bara efter att återuppleva den allra tidigaste barndomens trygghet och frihet från tvivel – som vi ändå aldrig kan få tillbaka?

  Jag kan kanske sammanfatta min inställning så här: Jag kan inte påstå att det sorts liv som jag lever är givet av en naturlag. Men det känns väldigt bra. Vilket naturligtvis inte säger någonting om någon annans livsval.

 4. Både du och Manon verkar övertygade om att det finns saker som ett förhållande kan ge som inte går att få på något annat sätt, även om du inte är lika bombsäker på din sak som Manon verkar vara. Om jag förstår rätt så är det en övertygelse som kommer från erfarenhet; Ni får saker ur era förhållanden som ni inte har fått på något annat sätt.

  Det kan vara så att ni har helt rätt. Det kan också vara så att det är sociala normer, kognitiva scheman, levnadsvillkor i det moderna samhället och annat som har lett till att ni har fått dessa erfarenheter och att ni om förutsättningarna hade varit annorlunda hade fått andra erfarenheter och därmed dragit andra slutsatser.

  Som singel kan jag umgås mer regelbundet med och komma mina vänner närmare. Kanske sådana vänskaper med tiden kan ge den djupa känsla av acceptens du skriver om? Jag vet faktiskt inte vad jag ska tro. Jag har helt enkelt inte utforskat hur mycket ett socialt nätverk kan ge.

 5. När det gäller hur viktiga olika behov är så ligger de sociala behoven i mitten på Maslows behovstrappa och acceptens ligger mycket riktigt högre upp än många andra sociala behov. Därmed inte sagt att vi inte behöver acceptens, utan bara att det finns andra behov som vi mår sämre av att inte få tillfredsställda.

 6. Ja, jag kan förstås inte tala för Manin men visst tycker jag att det jag får ut av min relation med Hustrun är något unikt. Men unikt är inte detsamma som det enda möjliga, det inser jag.

  Jag tror att om vi människor skulle forma våra liv förutsättningslöst, utan tryck från konventioner m m, skulle vi också forma dessa nära anknytningar men de skulle kanske se annorlunda ut. Mer mångformiga kanske. Kanske inte nödvändigtvis lika nära kopplade till sexualitet och sexuella monopol.

  Sen finns det ju rent praktiska skäl för att fokusera mer på sitt nätverk än på att ”hitta någon” när man är singel. Nätverket kan man bygga medvetet och fylla med fler och fler guldkorn; kärleken däremot dyker upp när man inte tittar. Nätverket kan man sällan mista helt. Osv, osv.

 7. Menar du att det är för att jag har tittat som jag har varit singel i snart sex år? Det är bäst att jag slutar titta då … =)

Kommentarer är stängda.