hedonism

Petra är hedonist och jag har den senaste tiden träffat flera personer som bekänner sig till den hedonistiska läran. Det har gjort mig nyfiken. Vad går hedonismen ut på?

Det verkar finnas flera olika tolkningar. Inom religionen är det en ateistisk och njutningsbejakande reaktion mot missuppfattningen att kristendomen motsätter sig lust och lycka. Hedonism syftar då på hedendom, det vill säga kristendomens nedvärderande benämning på folklig tro.

Inom filosofin är det en etisk doktrin som säger att njutning och lycka är det godaste av det goda. Det väcker många komplexa och svåra filosofiska frågor, som vems lycka som ska värderas högst och hur man ska värdera lycka i nuet kontra möjligheten till lycka i framtiden. Det verkar vara många visa män som har grubblat över sådana frågor.

Inom psykologin är det en lära som hävdar att människan i grunden alltid strävar efter njutning.

De flesta hedonister som jag har träffat verkar dock bara syfta på att de tillåter sig själva att njuta, inte så sällan i reaktion till en tidigare mer återhållsam livsstil. Då blir det mer en fråga om personliga val och övergripande attityd till livet och kanske är det dit jag också är på väg?