När jag läser igenom mina studenters kursvärderingar för den kurs jag gav under hösten ser jag en typ av kommentarer som jag nog brukar få, men inte har tänkt så mycket på tidigare; Mina studenter skriver att det känns bra att inga frågor är dumma och att deras funderingar möts med uppmuntran.

Om det är så illa, som kommentarerna antyder, att de är vana att mötas av dåligt skylda suckar, är det lätt att göra sig populär som lärare; Det enda man behöver göra är att se, förstå och respektera. Antagligen spelar kursupplägg, tavelteknik, webbsidor och annat väldigt liten roll i det sammanhanget. Om nu målet är att få en god kursvärdering…